kalıp tasarımları

Kalıp Tasarımları

Yeni bir kalıbın üretimi sırasında, kalıp tasarımı en önemli noktadır.

Kalıplanmış parçanın şekli, kalıbın yapılmasıyla ilgili süre, kalıplamanın döngü süresi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Örneğin, alttan kesmeler ve derin vida dişleri genellikle her bir kalıplama işleminin döngü süresini artıran ayrı bir hareketli parça gerektirir.

Kalıbın kalıptan çıkarılabilmesini sağlamak için yan duvarlardaki açılar gereklidir.

Kalıplamanın yüzey kalitesine, kalıp tamamlanmadan önce karar verilmelidir. Kalıplamanın estetik niteliklerini geliştirmek için kalıplamaya kabartma, dağlama ve diğer cilalar eklenebilir. Kalıplamanın bitişindeki herhangi bir kusur, yapılan her kalıba geçecektir.

Kalıplamanın ağırlığı, yüzey alanı ve kalınlığı çevrim süresini doğrudan etkiler. Kalıpların önemli ölçüde değişen kalınlıklara sahip olduğu durumlarda, soğutma çok dikkatli bir şekilde kontrol edilmelidir, aksi takdirde kalıbın dış yüzeyinde, kalıbın kalın bölümünün aşırı büzülmesinden kaynaklanan çöküntüler (batma izleri) oluşur.

Bir kalıptaki boşluk sayısı, gerekli olan birim sayısına göre belirlenir. Boşluk sayısı, çok gözlü kalıp için gereken makine boyutunu doğrudan etkiler; bu da kalıbın maliyetini ve kalıplamanın birim maliyetini etkiler. Çok sayıda boşluğun olduğu yerlerde, her birinin diğerlerine göre olması ve soğutma profilinin, dış ve iç boşlukların eşit oranda soğumasını sağlaması gerekir, aksi takdirde farklı boyutlarda kalıplar oluşacaktır. Sıcak yolluk sistemleri genellikle çok boşluklu sistemler için kullanılır. Bu, döngü süresini ve oluşan atık malzeme miktarını azaltır, ancak kalıpların genel maliyetini artırır.

Kalıplama sırası sırasında ek veya etiket eklenmesi ihtiyacı, kalıp tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır.

Tüm enjeksiyon kalıpları, erimiş plastiğin içlerine verildiği bir nokta veya noktalar gerektirir. Tasarım aşamasında dikkate alınmadığı takdirde, bu, bitmiş kalıp üzerinde, bunları gidermek için daha ileri bir aşama gerektiren ve ekstra maliyete neden olan hoş olmayan yüzey kusurları bırakabilir.

Comments are closed.