Enjeksiyon kalıbı nedir

Enjeksiyon kalıbı nedir?

Plastik enjeksiyon, temelde kapalı bir kalıbın içine plastik malzemenin eriyik sıcaklığının üstündeki bir sıcaklık aralığında yüksek hızda yolluk girişinden kalıp gözüne hızlı bir şekilde enjekte edilmesi sonrası, ütüleme yöntemi ile parçanın boyut ve görsel toleranslarının kabul edilebilir seviyeye getirdikten sonra plastiğin kalıptan çıkması için erime sıcaklığının altına getirilerek yani soğutularak kalıptan çıkarılması prensibine dayanan bir plastik parça imalat yöntemidir. Sadece plastikte değil kauçuk maddelerde de enjeksiyon yöntemi vardır. Plastiğin aksine kauçuk kalıbı enjekte edildikten sonra yüksek sıcaklıklarda yaklaşık 10-20 dakika aralığında kalıpta bekletilerek pişirilmesi yöntemi ile yapılan üretim şeklidir.

Comments are closed.