Cam nelerden oluşur

Cam Nelerden Oluşur?

Tüm cam türleri arasında en yaygın olarak kullanılan silikat camdır. Bu cam türü, silisyum dioksit veya kuvars olarak da bilinen kimyasal bileşik silikaya dayanmaktadır. Silika en çok kumda kuvars adı verilen bir mineral şeklinde bulunur. Silika, camın ana bileşeni iken, doğru erime noktası ve viskozite gibi arzu edilen özelliklere sahip cam elde etmek için sodyum oksit, sodyum karbonat ve kireç veya kalsiyum oksit gibi diğer kimyasal bileşikler buna eklenir.

Üretilen tüm silikat camlardan soda kireç camı, üretimin %90’ından fazlasını oluşturmaktadır. %75 silika, sodyum dioksit, kireç, magnezya veya magnezyum oksit ve alümina veya alüminyum oksit içerir.

Soda kireç camı mimari ve otomotiv uygulamalarında kullanılan camdır.

SG MAKİNA, cam kesme makinesi, cam yıkama makinesi vb. gibi çok çeşitli cam işleme cam makineleri sunmaktadır.

Comments are closed.