Cam, küresel ısınmayı durdurmada yardımcı olabilir mi

Cam, küresel ısınmayı durdurmada yardımcı olabilir mi?

Küresel ısınmayı sınırlamak, arazi, enerji, sanayi, binalar, ulaşım ve şehirlerde “hızlı ve geniş kapsamlı” geçişleri gerektirir.

Küresel Isınma raporlarına göre, küresel ısınmayı durdurmak için, arazi, enerji, sanayi, binalar, ulaşım ve şehirlerde “hızlı ve geniş kapsamlı” geçişler gerektiriyor. Raporun bu hafta başlarında yayınlanmasından bu yana, iklim değişikliği konularını çözmek için hangi sektörlerin en çok katkıda bulunması gerektiğini tartışan farklı yollar ortaya koyan tartışmalar da ortaya atılmıştır. Cevap oldukça açık: tüm sektörler, küresel ısınmaya katkıda bulunmalı. Lakin bazı sektörler vardır ki, diğerlerinden daha fazla enerji tüketir ve daha fazla CO2 yayar.

Bina ve inşaat sektörlerinin toplam küresel nihai enerji tüketiminin %36’sını ve toplam doğrudan ve dolaylı enerji ile ilgili CO2 emisyonunun yaklaşık %40’ını oluşturduğunu biliyor muydunuz? Bu, diğer tüm sektörlerden daha fazla. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kentleşme ve sanayileşme, ısıtma, soğutma ve aydınlatma için enerjiye daha iyi erişim, binalardan ve bina inşaatlarından kaynaklanan enerji talebi artmaya devam ediyor.

Cam pencereler sorunun bir parçası ama aynı zamanda da bir çözüm

Cam pencerelerin AB’deki ısıtma ihtiyaçlarının neredeyse yüzde 25’inden ve soğutma ihtiyaçlarının neredeyse yüzde 10’undan sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Görünen o ki, cam sorunun büyük bir parçası gibi görünüyor ve rakamlara bakıldığında muhtemelen büyük bir sorun. Bununla birlikte, şu anda geliştirilmekte olan yeni akıllı cam teknolojileri göz önüne alındığında, bugün karşı karşıya olduğumuz enerji verimliliği ve küresel ısınma sorunlarına bir çözüm olarak cam çok daha yüksek bir potansiyele sahiptir.

Gelişen cam teknolojileri ve akıllı cam gibi katma değerli cam ürünleri pazara güçlü bir giriş yapıyor. Akıllı cam, pencereden geçen ısı ve ışık miktarını kontrol etme ve böylece enerji tüketimini önemli ölçüde azaltma yeteneğine sahiptir. Ancak mesele sadece pencerelerin ısıyı içeride veya dışarıda nasıl tuttuğu ile ilgili değildir. Akıllı cam güneş ışığını enerjiye dönüştürebilir. Kısmen veya tamamen kendi kendine yeten binaların sektörün enerji verimliliğinin artırılmasında güçlü bir rol oynayacağını söylemeye gerek yok. Sonuç olarak, akıllı cam potansiyeli büyük ve önümüzdeki yıllarda cam pazarının çift haneli büyüme göstermesi bekleniyor.

Gelişen Teknolojiler, akıllı cam teknolojilerini hızlandırıyor

Akıllı cam, mevcut enerji tüketimi ve verimlilik sorunlarına yanıt olarak cam endüstrisinde geliştirilmekte olan tek yeni uygulama değildir. Cam işleme endüstrisinde teknoloji lideri olarak SG Makine’nin amacı, gelişen teknolojilerin endüstri geliştiricisi ve hızlandırıcısı olmaktır. Bunu yaparak şirket, ticari hedefleri toplumsal ihtiyaçlarla birleştirir.

Şu anda SG Makina, yeni cam teknolojilerinin geliştirilmesi ve pratik uygulaması hakkında birkaç şirketle görüşmelerde bulunuyor. Tipik olarak, bunlar küresel pazarda faaliyet gösteren kendi alanlarında öncü şirketlerdir. Teknolojik uzmanlığı ve kapsamlı iletişim ağı sayesinde SG Makina, kısa sürede akıllı cam icatları geliştiren ve ticarileştiren şirketler için proaktif, güvenilir bir ortak statüsüne ulaştı.

Comments are closed.